Privacyverklaring

De Bijenteeltvereniging West-Friesland, hieronder te noemen vereniging, werkt met persoonsgegevens om haar producten en diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die de vereniging verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalingsinformatie

De vereniging verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid.
Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, lid te worden en je persoonlijke gegevens te wijzigen om goederen en diensten bij je af te leveren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere relevante informatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens:
 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

De vereniging zal jouw persoonsgegevens bij het beƫindigen van het lidmaatschap voor historische doeleinden bewaren tenzij je opdracht geeft deze gegevens te verwijderen of te beperken.

De vereniging zal jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit de vereniging verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de vereniging. De vereniging zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek reageren.
Copyright Bijenteeltvereniging West-Friesland.