De vereniging

Bijenteeltvereniging West-Friesland is officieel een afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). De NBV is gevestigd te Wageningen. Op de website www.bijenhouders.nl vindt u alle informatie over onze bijenhoudersbond en de daarbij behorende (web)winkel.

Onze vereniging is in 1916 opgericht en dus al lange tijd actief in voornamelijk oostelijk West-Friesland. De meeste van onze leden wonen dan ook in de historische driehoek Hoorn – Enkhuizen – Medemblik of daar vlak bij. Het ledental schommelt de laatste jaren zo rond de 70.

Gedurende de lente en de zomer zijn wij druk met onze bijenvolken. Daarom organiseren wij onze verenigingsbijeenkomsten in de periode oktober – april. De avonden worden gehouden in Hoorn in cultureel centrum De Huesmolen. Behalve de jaarvergadering in maart zijn er nog vijf andere verenigingsavonden die gebruikt worden voor lezingen, discussie, enz.

De vereniging organiseert regelmatig een kennismakingscursus. Het doel van deze cursus is tweeledig. Ten eerste willen wij geïnteresseerde mensen zodanige kennis en vaardigheden bijbrengen dat zij bijen kunnen gaan houden. Verder hopen wij hiermee ons ledenbestand op peil te houden. Een vereniging kan immers alleen bestaan indien er leden zijn. U komt in het zomerseizoen in de regio onze leden tegen op open dagen en allerlei markten.

Op deze website vindt u alle informatie die nodig is om, wanneer u daar behoefte aan heeft, contact met ons op te nemen.